Hoe moet je omgaan met gevaarlijke stoffen?

Grote risico’s worden met zich meegebracht als je met gevaarlijke stoffen werkt, zowel voor de veiligheid als de gezondheid van de werknemers. Je hebt stoffen die verpakt zitten, denk aan schoonmaakmiddelen en stoffen die pas vrijkomen na een handeling, zoals lasrook. Hoe schadelijk iets voor je is wordt bepaald door de type stof, de dosis en de overige omstandigheden.

Veel voorkomende gevaarlijke stoffen

  • Verf: Dit klinkt als een onschuldig product, maar er zijn door de jaren heen meerdere onderzoeken naar gedaan en het is toch nog redelijk schadelijk. De blootstelling zit bij het inademen en huidcontact, zo kun je irritatie aan de ogen, huid krijgen en last krijgen van de ademhaling. 
  • Asbest en steenwol: Steenwol is niet schadelijk voor je gezondheid, wel kun je jeuk of irritaties aan je lichaam krijgen als je met steenwol of glaswol werkt. Wat veel mensen denken is dat alle asbest even gevaarlijk is, maar er zit nog verschil tussen. Je hebt de hechtgebonden materiaal, wat niet tot nauwelijks gevaarlijk is en je hebt de losgebonden materialen, waar wel een gevaar bij zit. Deze asbestvezels zitten niet goed vast in het materiaal en als je dan boort of zaagt, komen die vezels vrij. Bij inademing zou je uiteindelijk kanker kunnen krijgen, wel pas bij een hele hoge dosis. Als je met asbestmaterialen werkt, zorg er dan voor dat je er niet in boort of zaagt en altijd het veilig wegbrengt in bouwplastic of asbestzakken.
  • Reinigingsmiddelen: Ook in reinigingsmiddelen zitten gevaarlijke stoffen, denk bijvoorbeeld aan chloor. Ook krijg je minder bacteriën binnen en dat verlaagt uiteindelijk je weerstand. Je hebt slechte en goede bacteriën en door goede bacteriën wordt je weerstand verhoogt. 

Maatregelen gevaar

Voordat je maatregelen kunt nemen is het van belang om een gevaar te herkennen. Op de verpakking van producten staat aangegeven of er een gevaar aan vast zit. Zo ja, staat er ook bij welk gevaar. De leverancier moet naast stickers op de verpakking van het product, ook een veiligheidsinformatieblad erbij te leveren. Om de blootstelling van producten te verlagen, moet je je houden aan de arbeidshygiënische strategie na te leven. De maatregelen moeten op zo hoog mogelijk niveau. Pas als een maatregelen echt niet mogelijk is om een technische reden, mag je het aanpassen. De volgorde waaraan je je  moet houden is: Bronmaatregelen, vrijgekomen stof beperken, gezamenlijke maatregelen daarna individuele maatregelen en als laatst persoonlijke bescherming.