Wat is een bouwtechnische keuring?

Wanneer je een his zou willen kopen hoor je vast wel eens het woord bouwtechnische keuring vallen. Dan vraag je je wellicht af wat dat nu precies is en hoe dat allemaal in zijn werk gaat? In deze blog lees je alles over het nut van een bouwtechnische keuring.

De bouwtechnische keuring

Bij een bouwtechnische keuring wordt het huis dat je graag zou willen kopen onderzocht door een bouwtechnisch expert. Deze expert schrijft dan een uitgebreid rapport over de bouwkundige staat van het huis. Dit is altijd een onafhankelijke partij. Na het ontvangen en bestuderen van het rapport weet je of en welke gebreken er aan het huis zouden zitten.

Waarom een bouwtechnische keuring?

Wanneer de verkopende partij weet heeft van gebreken die aan het huis zouden zitten dat hij wil verkopen is hij verplicht deze te melden aan de koper. Dit valt onder een van de plichten die een verkoper heeft naar de koper toe. Maar jij als koper hebt ook een plicht. En dat is het onderzoeksplicht. Dat wil zeggen dat je zelf ook onderzoek moet doen naar de bouwkundige staat van het huis en of dit is wat je ook kan verwachten.

Met een bouwtechnische keuring zorg je er dan ook voor dat er achteraf geen problemen aan het licht komen die uit dit onderzoek naar voren had moeten komen. Dit rapport laat dan ook zien dat je goed hebt gekeken naar de staat van het huis voordat je over bent gegaan tot de aanschaf van de woning. 

Wat staat er dan allemaal in zo een rapport? 

In het rapport staat de staat van het huis beschreven En of er misschien specialistisch onderzoek nodig zal zijn naar bijvoorbeeld asbest, boktor of houtworm. Daarnaast wordt de staat van de ramen, deuren en kozijnen weergegeven.

Mochten er deken van het huis zijn die niet bekeken zijn dan staat dat ook in het rapport vermeld. De expert maakt ook een schatting van de kosten die gemaakt moeten worden om achterstallig onderhoud meteen aan te pakken en een schatting van kosten die binnen een paar jaar gemaakt moeten worden wat betreft onderhoud.