Waarom kiezen voor zonne-energie in België?

Wat is zonne-energie eigenlijk? Wel, zoals het woord “zonne-energie” zelf zegt: energie van de zon. Deze energie bereikt de aarde in de vorm van warmte en licht. Samen met windenergie en dergelijke maakt zonne-energie deel uit van duurzame energiebronnen op aarde (vaak door middel van zonnepanelen en zonnecellen voor zonneboilers). Wist u dat Antwerpen gemakkelijk 1.000 uren volle zon krijgt per jaar? Niet zo slecht voor ons grijs landje. Wie of wat maakt nu gebruik van die uren zon?

Gebruik door planten

Fotosynthese. Een woord dat u waarschijnlijk bekend in de oren klinkt. We staan er vaak niet bij stil, maar planten maken ook gebruik van zonne-energie. Meer bepaald lichtenergie. Ze gebruiken deze energie om koolstofdioxide en water om te zetten in suikers. Bovendien zijn fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool, een afgeleide vorm van deze zonne-energie. Het zijn resten van levende wezens in een geologisch verleden en werden allemaal ondersteund door fotosynthese. Nieuwe organische brandstoffen kan de snelheid waarmee we fossiele brandstoffen opgebruiken niet bij houden.

Gebruik door de mens

Tegenwoordig wordt zonne-energie gebruikt door mensen die door middel van technologie energie willen opwekken vanuit zonnestraling middels zonnepanelen. Dit kan tegenwoordig op twee manieren, met:

  • Thermische zonne-energie: Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte.
  • Fotovoltaïsche zonne-energie: Fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit.

Passieve zonne-energie

Wanneer er bij het ontwerp van een huis rekening gehouden wordt met het binnenvallend zonlicht, kan energie bespaard worden. Hier wordt zonlicht gebruikt zonder dat er speciale apparatuur nodig is.

Voordelen van zonne-energie

Zonne-energie kent vele voordelen. Zoals in dit artikel reeds aangehaald is dit een groene energiebron. Voor zonlicht hoeven we op aarde niet te betalen, het is dus gratis tot onze beschikking. Er is geen uitstoot van schadelijke stoffen. Daarnaast is de zon onuitputtelijk en zeker een meerwaarde voor een woning. Naast deze voordelen is investeren in zonne-energie een energiebesparende investering. Door premies en subsidies wordt investeren in deze energie heel wat draaglijker.