Zelf pensloten plaatsen doe je zo

Voor het plaatsen van pensloten heb je niet altijd direct de hulp van een ervaren slotenmaker nodig. Online is veel informatie te vinden over de stappen die doorlopen moeten worden bij een nieuw penslot plaatsen. Start met het bepalen van een geschikte plek voor het penslot, om vervolgens een uitsparing te boren en het slot te plaatsen. Nog makkelijker is het plaatsen van een penslot, wanneer je een oud slot vervangt. Het nieuwe penslot past in dat geval vaak in de uitsparing van het bestaande slot. 

Ook bij andere sloten repareren kun je zelf een eerste poging wagen om het slot te herstellen. Denk aan een cilinderslot, waarvan de cilinder beschadigd is. In zo’n geval volstaat het vervangen van de cilinder vaak.

Gebruik van pensloten in en rondom je woning 

Een penslot wordt normaliter niet op de voor- of achterdeur van je woning gebruikt. Het slot is hier niet stevig genoeg voor. Belangrijk verschil tussen een pen- en cilinderslot zit in het feit, dat een cilinderslot vaak meerdere contactpunten heeft met een deurkozijn. Een penslot heeft slechts één contactpunt. Dit maakt dat een penslot relatief makkelijk open te breken is door een inbreker. Op ramen, zeker wanneer het om een raam uit de buurt van een regenpijp of plat dak gaat, kunnen de pensloten wel van pas komen. Datzelfde geldt voor het beveiligen van de schuttingdeur of de deur van een losstaand schuurtje. Immers, een inbreker zou ook over de schutting heen kunnen klimmen. 

Tip: bij het kopen van nieuwe pensloten is het verstandig rekening te houden met het aantal sterren wat de onafhankelijke stichting SKG aan het slot gegeven heeft. De beoordeling die SKG aanhoudt loopt uiteen van nul tot en met drie sterren. 

Stappen bij het plaatsen van een penslot in de deur 

Eerder werden de verschillende stappen die doorlopen moeten worden bij het plaatsen van een penslot al kort genoemd. Pensloten worden vaak op oog- en kniehoogte geplaatst. Teken deze plekken af op de deur. Volg vervolgens het volgende stappenplan: 

  • Stap 1: zorg dat je een uitsparing boort op de plekken waar je het slot hebt afgetekend. Het boren van een uitsparing is makkelijker, wanneer je de deur vooraf uit de deurpost tilt. 
  • Stap 2: plaats nu het penslot in de uitsparing die je geboord hebt. Zet het slot nog niet vast; teken eerst de plek af waar het slotschild komt. 
  • Stap 3: met een beitel zorg je dat het slotschild mooi in het hout van de deur valt. Boor ook een gat op de plek waar het sleutelgat straks komt te zitten. 
  • Stap 4: nu is het enkel nog zaak om het slot vast te zetten. Zodra het slot vast zit kun je de deur weer in de deurpost hangen. Werkt het slot naar behoren? 

Hulp van een slotenmaker inschakelen

Wanneer het plaatsen van een penslot toch lastiger blijkt dan op voorhand gedacht werd, dan is het verstandig om een slotenmaker in te schakelen. Een slotenmaker heeft de kennis en expertise om het penslot op de juiste wijze te monteren.